Om BegåvningsInitiativet

Begåvning – tillgång eller belastning? Vad innebär det att vara särskilt begåvad i den svenska skolan och hur kan skolsystemet  bli bättre på att se dessa barn och erbjuda den utmaning och stimulans som skollagen talar om? BegåvningsInitiativet startades för att belysa dessa frågor och strävar efter att alla barn ska ges möjligheter att utvecklas efter sin egen förmåga. Det kanske låter som en självklarhet men är inte alltid det i realiteten.

Under en dag i december 2014 föreläste ekonomiprofessor Micael Dahlén, Dr Jill Taylor, lärare, specialpedagoger, föräldrar och särbegåvade elever och gav en unik inblick, delade med sig av erfarenheter och  tips på den första konferensen på ämnet arrangerad av BegåvningsInitiativet. Konferensen filmades av UR och sänds på Kunskapskanalen samt urplay.se.

Sverige kan och behöver bli bättre på att ta hand om sina begåvningar. Resultaten i Pisa-undersökningarna och ständiga debatter om skolans inriktning är bevis på detta. Vi som står bakom BegåvningsInitiativet är engagerade i att alla barn ska få bättre möjligheter att nå sin potential och vi tror att detta kan göras med ökad kunskap och relativt små medel.

Vi vill belysa och diskutera hur vi i den svenska skolan bättre möter och utvecklar våra begåvningar, inte bara musikaliskt och idrottsligt; den intellektuella begåvningen har länge varit kontroversiell i Sverige. Detta är dock på väg att ändras. Den förra regeringen gav innan valet i uppdrag åt Skolverket och Specialpedagogiska Skolmyndigheten att utarbeta en strategi för att bättre ta hand om begåvningar. Resultatet i form av stödmaterial till skolpersonal ska inom kort publiceras.

Särbegåvade barn har ofta lätt för sig i skolan men får som regel inte de utmaningar de behöver för att utvecklas. Det finns en stor risk att dessa barn vantrivs och misslyckas helt eller delvis med sin skolgång. Till skada för dem själva och deras familjer, för skolsystemet och för Sverige som kunskapsnation. Att möta individen och se dennes potential är nyckeln till att Sverige ska lyckas bygga verklig konkurrenskraft.

Här på begåvad.se kommer publiceras länkar till material för att belysa forskning, metoder, historier och case som förhoppningsvis ska inspiriera till och öka medvetenheten för dessa barns vardag idag och vad vi kan för framtiden.


Initiativtagare:
Mensa – Gifted Children Program (GCP) / Sten Collander
Thomas Skarpsvärd Andersson, förälder, jurist
Marie Alani, förälder, entreprenör
Maria Doverborg Broman, förälder, IT-konsult
Marcus Bergh, förälder, entreprenör