Category Archives: Utbildning

Utbildning om differentierad undervisning i Uppsala

Med start den 14 juni 2017 erbjuder Mensa Sveriges Gifted Children Program (GCP) en ettårig utbildning för pedagoger och lärarkandidater i Uppsala. Under utbildningen kommer deltagarna att lära sig hur de kan bli bättre på att ta hand om särskilt begåvade barn och ungdomar. Fokus kommer att ligga på differentiering, vilket kommer att utveckla förmågan att utmana inte enbart de särskilt begåvade eleverna, utan alla elever i klassen.

GCPs utbildning om differentiering kommer att bestå av sex halvdagar där teori varvas med praktiska workshops, som ger dig verktyg att använda direkt i klassrummet. Kursdeltagarna kommer att vara uppdelade i två mindre grupper, varav den ena kommer att samlas kl. 8-12 (obs. att denna grupp är fullbokad), och den andra kl. 13-17. Utbildningen sker på Blåsenhus i Uppsala på följande datum:

  1. 14 juni 2017, metodik
  2. 18 augusti 2017, identifiering och pedagogisk kartläggning
  3. 1 november 2017, metodik
  4. 8 januari 2018, bemötande och socialt mellan barnen
  5. 20 februari 2018, särskild begåvning i kombination med ett funktionshinder
  6. 14 juni 2018, uppföljning

Utbildningen kommer att hållas av Anna Arvsten, leg. förstelärare, och Paulina Rodriguez Milovic, leg. psykolog. Ansvariga för utbildningen är Linda Eriksson, GCP-ansvarig i Uppsala, och Sten Collander, GCP-ansvarig i Sverige.

ANMÄLAN
Anmälan sker genom att besöka https://goo.gl/forms/Rlj8pdlIaLxOfThx1
Sista datum för anmälan är den 1 maj 2017. Antalet platser är begränsat.

Kostnaden för utbildningen är 2400 kr exkl. moms per person. I avgiften ingår kurslitteratur, fika och ett diplom vid fullföljd utbildning. Vid anmälan av fem eller fler pedagoger är priset för utbildningen 2000 kr exkl. moms per person. Lärarkandidater är välkomna att anmäla sig till det kraftigt reducerade priset 350 kr inkl. moms.

Välkommen med din anmälan.