Category Archives: Lärande

Radio P1 Kropp och själ – För smart för sitt eget bästa – om högbegåvade barn

”Ovanligt hög intelligens är det många som drömmer om att ha. Men det finns högbegåvade barn som inget hellre skulle vilja än att vara normalbegåvade och en i gänget.

”Väldigt många har bilden att om nu någon skulle vara mer intelligent, så klarar de väl sig själva i skolan, men det är just det som de här barnen inte gör”. Det säger David, pappa till en 7-årig son med särskilt hög intelligens, som har upplevt stora svårigheter i skolan.

Tvärt emot vad man kan tro har många högintelligenta barn svårigheter med skolan. De blir understimulerade, frustrerade och känner sig annorlunda.

I Sverige har vi specialklasser för begåvade barn inom idrott och musik, medan det finns ett motstånd mot att odla fram intellektuella snillen.

Hanna valde att flytta familjen till Danmark för att hennes högbegåvade barn skulle få gå i en klass för likasinnade, och slippa misslyckas i skolan.

I studion finns Sten Collander från föreningen Mensa, Camilla Wallström, fd rektor och Eva Pettersson från Blekinge Tekniska högskola som alla på olika sätt jobbat med frågan om hur begåvade barn kan få en bättre skolgång.”

Sändes 12 april 2016.

Direktlänk: http://t.sr.se/1WnyCKf

Begåvning – tillgång eller belastning?

Utbildningsdag om begåvning den 30 november 2015 i Radiohuset, Stockholm

PROGRAM NEDAN

Vad innebär det att vara särskilt begåvad i den svenska skolan och hur kan skolsystemet bli bättre på att möta intellektuell begåvning? Hur kan skolan bli bättre på att erbjuda intellektuellt särskilt begåvade elever den utmaning och stimulans som skollagen talar om?

Lärare, specialpedagoger, föräldrar och inte minst särbegåvade fd elever ger en unik inblick, delar med sig av erfarenheter och ger handfasta tips!
Missa inte detta tillfälle!

Utbildningsdagen riktar sig främst till dig som är lärare, rektor eller har någon funktion inom skolväsendet eller på andra sätt arbetar med och möter barn av olika åldrar.

Sverige kan och behöver bli bättre på att ta hand om sina begåvningar. Resultaten i Pisa-undersökningarna och ständiga debatter om skolans inriktning är bevis på detta. Vi som står bakom BegåvningsInitiativet och denna utbildningsdag är engagerade i att alla barn ska få bättre möjligheter att nå sin potential och vi tror att detta kan göras med ökad kunskap och relativt små medel.

Vi vill belysa och diskutera hur vi i den svenska skolan bättre möter och utvecklar våra begåvningar, inte bara musikaliskt och idrottsligt; den intellektuella begåvningen har länge varit kontroversiell i Sverige. Detta är dock på väg att ändras, bland annat genom att Skolverket, på uppdrag av den förra regeringen, har utarbetat ett stödmaterial för att bättre ta hand om begåvningar.

Särbegåvade barn har ofta lätt för sig i skolan men får som regel inte de utmaningar de behöver för att utvecklas. Det finns en stor risk att dessa barn vantrivs och misslyckas helt eller delvis med sin skolgång. Till skada för dem själva och deras familjer, för skolsystemet och för Sverige som kunskapsnation. Att möta individen och se dennes potential är nyckeln till att Sverige ska lyckas bygga verklig konkurrenskraft.

Under denna utbildningsdag sätts dessa elever i fokus: vad innebär det att vara särbegåvad i den svenska skolan och hur kan skolsystemet med dess personal bli bättre på att se dem och erbjuda den utmaning och stimulans som skollagen talar om? Vi ger exempel på misslyckande och framgång, på worst och best practice i skolvärlden.

Var: Studio 4 Sveriges Radio, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm
När: Måndag 30 november 2015 kl. 9.00-16.30 (Deltagarregistering 8.30-9.00)
Hur: Anmälan senast torsdag 26 november
Pris: 500 SEK per person, lättare lunch samt fika ingår. Avgiften faktureras. (OBS v.v. meddela ev allergier i anmälan.)

Program (pdf)
Affisch (pdf)

 


Arrangörer/initiativtagare:
Mensa – Gifted Children Programme (GCP) / Sten Collander
Thomas Skarpsvärd Andersson, förälder, jurist
Marie Alani, förälder, entreprenör
Maria Doverborg Broman, förälder, IT-konsult
Marcus Bergh, förälder, entreprenör
Charlotta Lindvall, förälder, kreatör

Skolnätverksträff på Sjöstadsskolan 11 november 2015

Skolnätverksträff om särbegåvning i skolan anordnas av Mensa GCP i samarbete med och på Sjöstadsskolan 11 november kl 14.00-17.00

Adress: Hammarby allé 74-76 Stockholm

Hur arbetar vi i skolan och som pedagoger för att identifiera, möta, undervisa och stimulera våra särbegåvade barn?
Om du vill dela med dig av dina erfarenheter, lyssna till andras och samtala med andra pedagoger, skolpersonal och föräldrar till särbegåvade elever så är det här ett ypperligt tillfälle att vara med på denna skolnätverksträff som anordnas kring särbegåvning och undervisning i skolan. Fokus på denna träff kommer att vara:
”Framgångsstrategier för hur undervisningen i och kring skolan kan organiseras för att möta och stimulera våra särbegåvade elever på ett bra sätt”

Det här är den tredje skolnätverksträffen i ett långsiktigt arbete mellan skolor och Mensa för att kunskapsdela och lära oss mer om hur vi kan arbeta med särbegåvade elever i skolan.

 

Skolnätverksträff på Östermalmsskolan 30 september 2015

Skolnätverksträff om särbegåvning i skolan anordnas av Mensa GCP i samarbete med och på Östermalmsskolan 30 sept kl 14.00-17.00

Anteckningar från träffen:

Nätverksträffen inleddes den här gången med en presentation om särbegåvade elever från GCP och två kraftfulla men olika berättelser om hur särbegåvning hos barn kan te sig ur föräldraperspektiv.  Efter detta följde livligt och intensivt erfarenhets- och tankeutbyte kring bland annat hur även särbegåvade elever ska kunna få en meningsfull, stimulerande och rolig skolgång istället för att, som nu, alltför ofta uppleva skolan som kanske mest en vänthållplats eller till och med nästan som ett fängelse.

Vikten av att se identifiera och bekräfta de särbegåvade så tidigt som möjligt lyftes fram som viktigt (”varför ska det behöva gå så långt och bli så stora problem innan andra lösningar söks och hittas?”, ”Alla skulle nog vilja slippa komma i ”lappa-och-laga”-situationer – det borde kunna gå att göra bättre!” var några kommentarer som fälldes).

Även värdet av att vara flexibel som skolpersonal och ibland kunna hitta alternativa lösningar på lektionsupplägg och/eller kunskapsbedömningar var ett annat perspektiv som lyftes fram: ”Varför måste allting göras enligt standardmallen och ”det sätt vi alltid gjort”; det utvecklar ju inte oss som pedagoger!”

Ett stort intresse för frågorna kring särbegåvade elever präglade diskussionerna som kommer att fortsätta på nästa nätverksträff.


 

Ursprunglig post:

Hur arbetar vi i skolan och som pedagoger för att identifiera, möta, undervisa och stimulera våra särbegåvade barn? Om du vill dela med dig av dina erfarenheter, lyssna till andras och samtala med andra pedagoger, skolpersonal och föräldrar till särbegåvade elever så är det här ett ypperligt tillfälle att vara med på denna skolnätverksträff som anordnas kring särbegåvning och undervisning i skolan. Fokus på denna träff kommer att vara:

”Hur ordnar vi undervisningen i skolan för att möta och stimulera våra särbegåvade elever på ett bra sätt?”

Det här är den andra skolnätverksträffen i ett långsiktigt arbete mellan skolor och Mensa för att kunskapsdela och lära oss mer om hur vi kan arbeta i skolan.

Medverkar på nätverksträffen gör aktiva ur Mensas GCP (Gifted Children Program) samt föräldrar till särbegåvade elever som berättar om sina erfarenheter. Ytterligare en nätverksträff planeras under hösten, samt en konferens i samma anda som den lyckade konferensen i december 2014 på Sveriges Radio. Du kan se föreläsningarna från konferensen på UR:s webbsajt.

Passa även på att gå med i skolnätverkets Facebook-grupp.