Category Archives: Begåvningskonferensen

Begåvning – tillgång eller belastning?

Utbildningsdag om begåvning den 30 november 2015 i Radiohuset, Stockholm

PROGRAM NEDAN

Vad innebär det att vara särskilt begåvad i den svenska skolan och hur kan skolsystemet bli bättre på att möta intellektuell begåvning? Hur kan skolan bli bättre på att erbjuda intellektuellt särskilt begåvade elever den utmaning och stimulans som skollagen talar om?

Lärare, specialpedagoger, föräldrar och inte minst särbegåvade fd elever ger en unik inblick, delar med sig av erfarenheter och ger handfasta tips!
Missa inte detta tillfälle!

Utbildningsdagen riktar sig främst till dig som är lärare, rektor eller har någon funktion inom skolväsendet eller på andra sätt arbetar med och möter barn av olika åldrar.

Sverige kan och behöver bli bättre på att ta hand om sina begåvningar. Resultaten i Pisa-undersökningarna och ständiga debatter om skolans inriktning är bevis på detta. Vi som står bakom BegåvningsInitiativet och denna utbildningsdag är engagerade i att alla barn ska få bättre möjligheter att nå sin potential och vi tror att detta kan göras med ökad kunskap och relativt små medel.

Vi vill belysa och diskutera hur vi i den svenska skolan bättre möter och utvecklar våra begåvningar, inte bara musikaliskt och idrottsligt; den intellektuella begåvningen har länge varit kontroversiell i Sverige. Detta är dock på väg att ändras, bland annat genom att Skolverket, på uppdrag av den förra regeringen, har utarbetat ett stödmaterial för att bättre ta hand om begåvningar.

Särbegåvade barn har ofta lätt för sig i skolan men får som regel inte de utmaningar de behöver för att utvecklas. Det finns en stor risk att dessa barn vantrivs och misslyckas helt eller delvis med sin skolgång. Till skada för dem själva och deras familjer, för skolsystemet och för Sverige som kunskapsnation. Att möta individen och se dennes potential är nyckeln till att Sverige ska lyckas bygga verklig konkurrenskraft.

Under denna utbildningsdag sätts dessa elever i fokus: vad innebär det att vara särbegåvad i den svenska skolan och hur kan skolsystemet med dess personal bli bättre på att se dem och erbjuda den utmaning och stimulans som skollagen talar om? Vi ger exempel på misslyckande och framgång, på worst och best practice i skolvärlden.

Var: Studio 4 Sveriges Radio, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm
När: Måndag 30 november 2015 kl. 9.00-16.30 (Deltagarregistering 8.30-9.00)
Hur: Anmälan senast torsdag 26 november
Pris: 500 SEK per person, lättare lunch samt fika ingår. Avgiften faktureras. (OBS v.v. meddela ev allergier i anmälan.)

Program (pdf)
Affisch (pdf)

 


Arrangörer/initiativtagare:
Mensa – Gifted Children Programme (GCP) / Sten Collander
Thomas Skarpsvärd Andersson, förälder, jurist
Marie Alani, förälder, entreprenör
Maria Doverborg Broman, förälder, IT-konsult
Marcus Bergh, förälder, entreprenör
Charlotta Lindvall, förälder, kreatör