Author Archives: Thomas

Lärarnas riksförbund: Vi måste ta tillvara på de särbegåvade

Vi måste ta tillvara på de särbegåvade skriver Zoran Alagic, presschef på Lärarnas riksförbund.

Läs hela artikeln på: http://lrbloggar.se/zoran/vi-maste-ta-tillvara-pa-de-sarbegavade/

[…] Det är allvarligt är att till synes studiestarka elever riskerar att bli problembarn, för att deras behov ses som lyxproblem (om det ens ses som ett problem, tidigare har det inte gjort det). Samtidigt mister Sverige viktig hjärnkraft som kan göra skillnad för oss alla. Sverige är ett litet land som behöver stora kunskaper och vi har inte råd att misshushålla med begåvningar och människor på detta vis.

Att detta problem nu diskuteras mer öppet är viktigt, såväl för dessa enskilda elever som för vårt land. Just de särbegåvade är de som tänker nytt och komplext, har tokiga idéer som hjälper oss att ta nya steg.

Det svenska skolsystemet måste ge lärare mer tid och bättre möjlighet att ägna sig åt alla elever. Det betyder att även kunna ägna tid åt också de särskilt begåvad och studierstarka eleverna. Det duger inte att som i dag kunna ägna tre minuter för varje elev. Och det kräver att  skolans huvudmän satsar på skolans kunskapsuppdrag.

Kunskapskanalen sänder Begåvningskonferensen 18-19 mars

Begåvningsinitiativets konferens ”Begåvning – tillgång eller belastning?” om särbegåvning i skolan sänds på Kunskapskanalen 18 och 19 mars 2014.

Det kan även ses live på webben: http://www.svtplay.se/kanaler/kunskapskanalen och sedan på UR Play i 6 månader.

Hålltider UR Samtiden ”Begåvning – tillgång eller belastning?”

Onsdag 18 mars 17.15-19.00
17.15: Ken Engström – Kallad dum tills man tror på det.
17.40: Maria Doverborg Broman – Davids kamp mot Goliat.
17.55: Alexander Kidelius – Särbegåvad och särbehandlad.
18.10: Micael Dahlén – Ställ er på bänken.

Torsdag 19 mars 16.25-19.00
16.25: SPSM – Specialpedagogik för särskilt begåvade.
16.40: Jill Taylor – Särbegåvning i världen.
17.15: Ansa Messner och Ingrid Wissting – Olika men lika inför skollagen.
18.15: Panelsamtal om särbegåvning i skolan – Hinder för en begåvad elev.