Skolnätverksträff på Östermalmsskolan 30 september 2015

Skolnätverksträff om särbegåvning i skolan anordnas av Mensa GCP i samarbete med och på Östermalmsskolan 30 sept kl 14.00-17.00

Anteckningar från träffen:

Nätverksträffen inleddes den här gången med en presentation om särbegåvade elever från GCP och två kraftfulla men olika berättelser om hur särbegåvning hos barn kan te sig ur föräldraperspektiv.  Efter detta följde livligt och intensivt erfarenhets- och tankeutbyte kring bland annat hur även särbegåvade elever ska kunna få en meningsfull, stimulerande och rolig skolgång istället för att, som nu, alltför ofta uppleva skolan som kanske mest en vänthållplats eller till och med nästan som ett fängelse.

Vikten av att se identifiera och bekräfta de särbegåvade så tidigt som möjligt lyftes fram som viktigt (”varför ska det behöva gå så långt och bli så stora problem innan andra lösningar söks och hittas?”, ”Alla skulle nog vilja slippa komma i ”lappa-och-laga”-situationer – det borde kunna gå att göra bättre!” var några kommentarer som fälldes).

Även värdet av att vara flexibel som skolpersonal och ibland kunna hitta alternativa lösningar på lektionsupplägg och/eller kunskapsbedömningar var ett annat perspektiv som lyftes fram: ”Varför måste allting göras enligt standardmallen och ”det sätt vi alltid gjort”; det utvecklar ju inte oss som pedagoger!”

Ett stort intresse för frågorna kring särbegåvade elever präglade diskussionerna som kommer att fortsätta på nästa nätverksträff.


 

Ursprunglig post:

Hur arbetar vi i skolan och som pedagoger för att identifiera, möta, undervisa och stimulera våra särbegåvade barn? Om du vill dela med dig av dina erfarenheter, lyssna till andras och samtala med andra pedagoger, skolpersonal och föräldrar till särbegåvade elever så är det här ett ypperligt tillfälle att vara med på denna skolnätverksträff som anordnas kring särbegåvning och undervisning i skolan. Fokus på denna träff kommer att vara:

”Hur ordnar vi undervisningen i skolan för att möta och stimulera våra särbegåvade elever på ett bra sätt?”

Det här är den andra skolnätverksträffen i ett långsiktigt arbete mellan skolor och Mensa för att kunskapsdela och lära oss mer om hur vi kan arbeta i skolan.

Medverkar på nätverksträffen gör aktiva ur Mensas GCP (Gifted Children Program) samt föräldrar till särbegåvade elever som berättar om sina erfarenheter. Ytterligare en nätverksträff planeras under hösten, samt en konferens i samma anda som den lyckade konferensen i december 2014 på Sveriges Radio. Du kan se föreläsningarna från konferensen på UR:s webbsajt.

Passa även på att gå med i skolnätverkets Facebook-grupp.