Särskilt begåvade elever ska stimuleras att nå längre med hjälp av forskare

”Elever som är särskilt begåvade ska stimuleras för att nå längre i sin kunskapsutveckling. Forskare vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, har på Skolverkets uppdrag koordinerat och tillsammans med andra forskare utarbetat stödmaterial för skolornas arbete med att främja särskilt begåvade elever. Forskarnas arbete publiceras imorgon torsdag 28 maj.”

 

Läs mer:
http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/sarskiltbegavadeeleverskastimulerasattnalangre.5.776bfdfd14d77ad8fcc35c.html